Website Builder fto websitetemplates.org Website Design
Despre ARCES

 

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Sport are drept scop sensibilizarea şi implicarea societății civile şi a organismelor de decizie politică şi administrativă în asigurarea unui climat sănătos şi civilizat în societate, promovarea valorilor morale, culturale și spirituale, promovarea patrimoniului cultural-istoric, ecologizarea mediului, atragerea cetăţenilor spre practicarea sportului pentru sănătate, educaţie şi recreere.

 

Obiectivele și activitățile Asociației Române pentru Cultură, Educație și Sport:

* Protecţia mediului înconjurător şi a clădirilor cu valoare arhitecturală, istorică, etnografică și conştientizarea societății cu privire la măsurile necesare pentru eficienta protejare a acestora; cercetarea şi popularizarea istoriei monumentelor şi operelor de artă din România; sensibilizarea publicului și instituțiilor faţă de valoarea lor şi nevoia de conservare şi restaurare.

* Promovarea valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, prin derularea de programe și proiecte pentru dezvoltarea rurală, promovarea patrimoniului cultural, culegerea şi promovarea artei populare, transpunerea în format electronic a fondului informațional referitor la cultura tradițională, sprijinirea turismului rural, contribuirea la păstrarea şi cultivarea tradiţiilor culturale specifice satului şi zonei etnografice, înfiinţarea și susținerea de muzee ale satului.

* Activități social-filantropice de sprijinire a persoanelor având condiţii sociale defavorabile.

* Elaborarea şi implementarea de strategii şi programe comune în domeniile: asistenţă socială, medical, educaţional, protecția mediului şi al dezvoltării comunitare.

* Încurajarea participării la viaţa socială a membrilor comunităţii şi cultivarea sentimentului de solidaritate socială.

* Informarea, sensibilizarea şi educarea opiniei publice cu privire la subiectele de interes general care afectează calitatea vieţii şi demnitatea umană.

Asociația Română pentru Cultură, Educație și Sport este operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 20307.